Politica antispam

Societatea Comercială ADIX TECHNIK S.R.L. interzice utilizarea serviciului de e-mail dacă are drept consecință transmiterea, distribuirea și livrarea de mesaje nesolicitate prin poștă electronică sau de mesaje comerciale nesolicitate (“SPAM”) și de asemenea, dacă mesajele pe care le trimiteți prin serviciul oferit.

– nu utilizează și nu conține anteturi incorecte sau falsificate;

– nu utilizează și nu conține nume de domeniu incorecte sau inexistente;

– nu utilizează nici un fel de tehnică pentru a denatura, ascunde sau obstrucționa prin alte mijloace orice informație de identificare a punctului de origine sau a căii de transmitere;

– nu utilizează alte mijloace de adresare înșelătoare;

– nu utilizează nume de domeniu Internet aparținând unor terți și nu se retransmite de la sau prin echipamentul unui terț, fără permisiunea acestuia;

– nu conține în linia de subiect informații false sau care pot induce în eroare și nu prezintă în vreun alt mod conținut fals sau care poate induce în eroare;

– nu se conformează standardelor tehnice suplimentare descrise mai jos;

– nu încalcă în alt mod Acordul de servicii.

Societatea Comercială ADIX TECHNIK S.R.L. nu autorizează colectarea, analizarea sau colecționarea de adrese de poștă electronică sau alte informații de la sau prin intermediul serviciului. Societatea Comercială ADIX TECHNIK S.R.L. nu permite și nu autorizează ca alte persoane să utilizeze serviciul pentru a colecta, compila sau obține informații despre clienți sau abonați, inclusiv și fără a se limita la acestea, adresele de poștă electronică ale abonaților, care sunt informații confidențiale cu drepturi de proprietate ale Societății Comerciale ADIX TECHNIK S.R.L. Utilizarea serviciului se conformează Declarației de confidențialitate și Acordului de servicii Societății Comerciale ADIX TECHNIK S.R.L.

Societatea Comercială ADIX TECHNIK S.R.L. nu permite și nu autorizează nici un fel de încercare de a utiliza serviciul într-un mod care ar dauna, dezactiva, suprasolicita sau deteriora în orice privință serviciul sau care ar interfera cu utilizarea deplină a serviciului de către orice alta parte.

Dacă Societatea Comercială ADIX TECHNIK S.R.L. crede că are loc o utilizare neautorizată și improprie a oricărui serviciu, poate lua, fără o notificare prealabilă, măsurile pe care le consideră corecte, potrivit propriilor considerente, între care blocarea mesajelor de la un anumit domeniu Internet, a serverului de poștă electronică sau a adresei IP.

Societatea Comercială ADIX TECHNIK S.R.L. poate suprima imediat orice cont al oricărui serviciu unde constată, potrivit propriilor considerente, că se transmite sau există o legătură de orice fel cu un mesaj de poștă electronică care încalcă această politică. Nimic din această politică nu intenționează să acorde vreun drept de a transmite sau de a trimite mesaje de poștă electronică prin sau către serviciu. Nereușita impunerii acestei politici în toate situațiile nu echivalează cu o renunțare la drepturile Societății Comerciale ADIX TECHNIK S.R.L. Utilizarea neautorizată a serviciului în conexiune cu transmiterea de poștă electronică nesolicitată, inclusiv de poștă electronică care încalcă această politică, poate rezulta în sancțiuni civile, penale și administrative împotriva expeditorului și a celor care îl asistă.