Conținutul site-ului

Conținutul acestui site nu poate fi utilizat, reprodus, distribuit, transmis, expus, în alte scopuri decât cele expres și legal permise. Extragerea oricăror informații urmată de orice utilizare în scop comercial care depășește sfera copiei private reglementate de lege sau pentru vânzare ori licențiere și fără a avea în prealabil un consimțământ scris al titularilor drepturilor de proprietate constituie o încălcare a termenilor și condițiilor. Sunteți de asemenea de acord să nu afectați și să nu interferați în vreun fel cu elementele de securitate ale site-ului, cu elementele care previn sau restricționează utilizarea, copierea unui conținut sau elemente care întăresc limitele de utilizare a site-ului sau a conținutului acestuia.


Conținutul Site-ului în general

În cazurile în care Conținutul Site-ului, indiferent de zona în care se află în Site și indiferent de tip, este preluat de Administratorul Site-ului de la alți producători / emitenți de conținut sau materiale în format text, imagine, grafică, secvențe video, dar fără a se limita la acestea, o asemenea preluare se realizează cu respectarea prevederilor legale și regulilor incidente în astfel de cazuri. Utilizatorii înțeleg și acceptă că Administratorul Site-ului este exonerat de orice răspundere privind materialele, datele și informațiile, dar fără a se limita la acestea, preluate de la orice surse oficiale, inclusiv cele care au fost publicate având scopul și caracterul de „comunicate de presă”. Utilizatorii înțeleg și acceptă că toate informațiile, datele, materialele postate pe Site au doar un caracter informativ și orientativ, și că Administratorul Site-ului nu poate fi tras la răspundere în niciun caz și în niciun mod pentru veridicitatea și validitatea Conținutului Site-ului, sau pentru orice efect juridic decurgând din utilizarea acestuia. Utilizatorii se obligă să respecte toate drepturile de autor și drepturile conexe acestuia și orice alte drepturi de proprietate intelectuală pe care Administratorul Site-ului și partenerii săi le dețin asupra / în legătură cu Site-ul, Conținutul acestuia, Serviciul, orice modul sau componentă a acestora sau în legătură cu utilizarea acestora. Utilizatorii înțeleg și acceptă că în cazul încălcării uneia din prevederile de mai sus în orice măsură, vor putea fi trași la răspundere față de autorii / proprietarii Conținutului Site-ului. Conținutul Site-ului, indiferent de zona în care se află în Site și indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv în scopuri personale, definite potrivit prezentului document ca fiind scopuri pur necomerciale, fără nicio intenție directă ori indirectă privind obținerea de profituri sau câștiguri de orice fel dintr-o asemenea utilizare. Orice utilizare de conținut de către terțe persoane în orice alte scopuri decât cele personale se poate face numai cu acordul scris, expres și prealabil al Administratorului Site-ului. Este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția totală sau parțială, integrală sau modificată a conținutului acestui Site sau a oricărei părți a acestuia efectuate în orice alte scopuri decât cele personale; Administratorul Site-ului își rezervă dreptul de a acționa în instanță orice persoană și / sau entitate care încalcă în orice mod prevederile de mai sus. Cererile de utilizare a conținutului Site-ului în orice scopuri decât cele personale pot fi trimise prin oricare dintre modalitățile indicate la pagina de Contact a Site-ului. Orice persoană care expediază în orice mod informații ori materiale către Site își asumă obligația de a nu prejudicia în niciun mod drepturile de autor pe care o terță persoană le-ar putea invoca în legătură cu materialele și informațiile transmise în orice mod către Site, iar persoanele care expediază în orice mod informații ori materiale înțeleg și acceptă că încălcarea în orice mod a acestei obligații nu poate angaja în niciun mod răspunderea Administratorului Site-ului, ci numai răspunderea persoanelor respective. Utilizatorii care expediază în orice mod informații ori materiale către Site sunt de acord să cedeze exclusiv, pe termen nelimitat și pe toate teritoriile, în momentul trimiterii acestora către Administratorul Site-ului, toate drepturile de utilizare, adaptare, modificare și/sau retransmitere a conținutului cu care contribuie sau postează pe Site. Administratorul Site-ului nu poate fi considerat responsabil pentru eventualele prejudicii cauzate de conținutul postat pe Site de către orice persoană, indiferent din ce secțiune, serviciu sau facilitate face parte respectivul conținut. Este strict interzisă postarea pe Site a oricărui conținut, incluzând materiale, comentarii, imagini, secvențe video, dar fără a se limita la acestea, care au un limbaj obscen sau vulgar, conțin texte ilegale, amenințătoare, abuzive, indecente, mesaje rasiste, șoviniste ori care ar putea discrimina orice persoane în orice mod, sau care ar încălca orice alte drepturi și libertăți ale omului potrivit legislației în vigoare. Utilizatorii înțeleg și acceptă că în cazul încălcării în orice mod și în orice măsură a oricăror din prevederile Termenilor și Condițiilor, Administratorul Site-ului va putea opta în mod discreționar pentru suspendarea totală sau parțială a accesului Utilizatorului la orice Serviciu al Site-ului, ori pentru nepublicarea oricărui conținut expediat de Utilizator în vederea postării către Site ori pentru modificarea în orice mod a unui asemenea conținut, pentru interzicerea definitivă a accesului la una sau mai multe dintre facilitățile oferite de Site, sau pentru desființarea contului Utilizatorului pe Site, fără niciun fel de atenționări sau notificări prealabile și fără a fi necesare orice alte formalități în acest sens. Utilizatorii înțeleg și acceptă că Site-ul le oferă doar o platformă de comunicare și că doar ei singuri răspund pentru orice materiale, date și informații postate pe Site indiferent de formă și partea în care apar (de exemplu blog, avatar, comentarii etc., dar fără a se limita la acestea) și pentru orice efecte juridice și / sau comerciale derivând din acestea.

 

Restricții 

Conținuturile de pe site-urile noastre sunt protejate prin legea drepturilor de autor și de legile mărcii comerciale și aparțin proprietarilor lor. Cu excepția cazului în care se menționează altfel, puteți accesa și utiliza informațiile și materialele în cadrul Site-urilor pentru uz personal. Dvs. nu puteți schimba, modifica, șterge, afișa, transmite, adapta, exploata, sau copia pentru distribuție sau vânzare oricăror informații, materiale, mărci comerciale, drepturi de autor sau pe alte site-uri. Dvs. trebuie să obțineți permisiunea scrisă de la noi sau de la orice altă entitate care deține proprietatea intelectuală pe site-urile noastre înainte de a putea publica, distribui, afișa, sau exploata comercial orice material de pe site-uri. Prin utilizarea Site-ului, sunteți de acord să respectați toate notificările privind drepturile de autor sau alte restricții postate. Conținutul și elementele de grafică ale Site-ului, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, întreg conținutul în format text și orice alt material, transmis sub orice formă de și către Utilizatori (prin vizualizare directă pe Site, prin newslettere sau prin orice alte materiale legate direct sau indirect de Site) aparțin Administratorului Site-ului și reprezintă conținutul Site-ului. Prin derogare de la prevederea precedentă nu aparțin Administratorului Site-ului acele materiale pentru care pe Site s-a indicat un alt titular de drepturi, ori un alt deținător sau o altă sursă, și nici opiniile și/sau comentariile de orice fel exprimate de Utilizatorii Site-ului față de materialele de orice fel postate pe Site sau față de conținutul siteului.

 

Link-uri 

Acești termeni de utilizare se aplică numai pentru Site-ul nostru. Noi nu deținem nicio responsabilitate pentru conținutul, publicitatea, produsele sau alte materiale puse la dispoziție prin orice alt site, inclusiv cele pe care le legați. În niciun caz nu vom fi responsabili sau răspunzători, direct sau indirect, pentru orice pierdere sau deteriorare, care este cauzată sau presupusă a fi fost cauzată în legătură cu utilizarea de orice conținut, bunuri sau servicii disponibile pe orice alt site. Este interzisă crearea de legături cu acest site ale altor site-uri sau invers, fără un acord prealabil scris. Ne rezervăm dreptul de a anula orice autorizație acordată pentru conectarea la site-urile noastre, și de a solicita încetarea unei astfel de conexiuni oricărui site, în orice moment. Utilizatorii înțeleg și acceptă că Site-ul poate conține legături sau trimiteri către alte site-uri de internet, inclusiv site-uri personale (bloguri), site-urile furnizorilor de produse și/sau servicii către care trimit bannerele publicitare postate pe Site ori microsite-uri publicitare, dar fără a se limita la acestea, care sunt considerate de Administratorul Site-ului utile în legătură cu Conținutul Site-ului, dar care nu se află sub controlul sau îndrumarea sa. Administratorul Site-ului este absolvit de orice responsabilitate în ceea ce privește conținutul sau opiniile exprimate pe toate site-urile de internet mai sus menționate, precum și corectitudinea și exactitatea acestora, iar Utilizatorii înțeleg și acceptă că aceste site-uri de internet nu sunt monitorizate, controlate sau verificate în niciun mod de către Administratorul Site-ului. Includerea unei legături sau trimiteri către alte site-uri de internet nu implică aprobarea în vreun fel a acestora de către Administratorul Site-ului. În momentul în care Utilizatorii accesează aceste site-uri de internet, ei o fac pe riscul lor, cunoscând că utilizarea serviciilor oferite de aceste site-uri este supusă condițiilor stabilite de administratorii acestor site-uri.

 

Subscrieri  

Așteptăm comentariile dumneavoastră pentru site. Cu toate acestea, nu vom revizui sau lua în considerare orice observații sau sugestii nesolicitate pentru subiecte la seminariile noastre sau pentru produsele noastre. Sperăm că veți înțelege că această politică este destinată pentru a evita posibilitatea unor neînțelegeri viitoare în cazul în care ideile dezvoltate de către personalul nostru ar putea părea a fi similare cu ideile prezentate de dvs. În consecință, vă rugăm să nu ne trimiteți orice idei originale creative, sugestii sau materiale. În cazul în care, în ciuda solicitării noastre, ne veți trimite orice idee, sugestie sau material acesta devine proprietatea noastră. În cazul în care ne trimiteți ceva și este nesolicitat, vom deține în exclusivitate toate drepturile la nivel internațional, și vom avea dreptul să utilizăm în mod liber, pentru orice scop, fără compensare sau notificarea furnizorului. Având în vedere acest fapt, vă solicităm să nu trimiteți proiecte creative, mai ales cele care sunt confidențiale sau personale pentru Dvs.

 

Forum 

Un “forum” înseamnă orice cameră de chat, discuții, comentarii, sau ghidul de revizuire sau alte servicii interactive care figurează pe oricare dintre site-urile și include ambele tipuri de informații: publice și private. Trebuie să vă înregistrați în conformitate cu instrucțiunile pe care le veți găsi pe site-uri, în scopul de a contribui la orice forum. Este interzisă trimiterea oricărui utilizator, al oricărui site din proprietate sau către personalul nostru, a oricărui material care este abuziv, vulgar, amenințător, hărțuitor, calomnios, defăimător, obscen, care invadează intimitatea unei persoane, care încalcă orice drepturi de proprietate intelectuală sau alte drepturi de proprietate, sau care ar încălca orice lege în caz contrar. Nu este permisă utilizarea discuțiilor într-o manieră comercială. Este interzisă postarea materialelor care solicită fonduri, sau care fac publicitate sau solicită bunuri sau servicii. Este interzisă postarea de materiale cunoscute a fi false. Este interzisă postarea sau transmiterea oricărui material informativ, software sau de altă natură care conține un virus sau alte componente dăunătoare. Noi nu suntem responsabili pentru materialul care apare pe Site-uri, cu excepția materialelor semnate de unul dintre reprezentanții noștri. Noi nu suntem responsabili pentru materialele postate de către utilizatori care sunt calomnioase, obscene, invadează viața privată, încalcă drepturile de autor sau marcă comercială. Ne rezervăm dreptul de a modifica sau elimina mesaje sau alte materiale pe care le considerăm că sunt inacceptabile, ofensatoare, abuzive, defăimătoare, obscene, vechi, sau altfel. Ne rezervăm de asemenea dreptul de a edita materiale din orice alt motiv. Indiferent dacă vom modifica sau elimina astfel de materiale, utilizatorii rămân singurii responsabili pentru conținutul mesajelor lor sau postări. Prin postarea pe site-uri, permiteți proprietarului drepturi acordate în mod expres: noi și / sau societățile relevante afiliate la nivel mondial, drept perpetuu, neexclusiv de a folosi întrebările, comentariile, și postările, în original sau editate, în cadrul programelor de televiziune, cărți, articole, comentarii, sau în orice alt mediu cunoscut acum sau care vor fi dezvoltate mai târziu. De asemenea, trebuie să garantați că dețineți sau controlați în alt mod toate drepturile pentru conținutul pe care îl postați public și că folosirea de astfel de conținut de noi nu va încălca drepturile oricărei părți terțe. În plus, vă garantează că “drepturile morale” din materialele postate au fost ridicate. Nu este nicio despăgubire pentru orice materiale pe care le postați pe site-uri.

 

Limitarea răspunderii 

Administratorul Site-ului nu își asumă obligația și nu garantează implicit sau expres pentru conținutul, de orice fel, al Site-ului, sau pentru întreg conținutul oferit de către Utilizatori. Administratorul Site-ului va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea și încrederea în Site și va încerca să corecteze erorile și omisiunile cât mai repede posibil. Administratorul Site-ului nu oferă niciun fel de garanții sau răspundere pentru Conținutul Site-ului și în nici o situație nu poate fi făcut răspunzător pentru nici o pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din utilizarea oricărei părți, secvențe, modul al Conținutului de pe Site sau din imposibilitatea utilizării acestuia, indiferent de cauza acesteia, ori din interpretarea eronată a oricăror prevederi ale Conținutului Site-ului. Utilizatorii înțeleg și acceptă că furnizarea Serviciului poate fi afectată de anumite condiții obiective, precum și că orice servicii oferite prin intermediul Site-ului sunt oferite potrivit principiului “așa cum sunt”, “așa cum sunt disponibile”, iar Utilizatorii folosesc aceste servicii pe răspunderea lor. În consecință, Administratorul Site-ului nu poate fi tras la răspundere cu privire la orice informații și date din Conținutul Site-ului, inclusiv dar nu numai, cele privind textul, imaginile, secvențele video, avatarurile, blogurile, sau orice alta activitate legată de utilizare, precum și nici un alt efect juridic derivând din acestea. Utilizatorii înțeleg și acceptă că Administratorul Site-ului este absolvit de orice răspundere în eventualitatea producerii oricărei opriri, întreruperi, îngreunări, disfuncționalități sau erori în funcționarea Site-ului, în situația unei erori tehnice de orice fel sau oricăror erori în furnizarea Serviciului, precum și în orice situație în care nu ar dovedi cert că orice erori sau probleme de natură tehnică din cele menționate mai sus se datorează în mod direct și exclusiv culpei grave a Administratorului Site-ului. În mod expres, Utilizatorii înțeleg și acceptă că Administratorul Site-ului este absolvit de orice răspundere pentru orice fel de daune directe, indirecte, incluzând dar fără a se limita la pierderi de profit, vad comercial sau alte pierderi intangibile, rezultate din utilizarea Serviciului sau orice alt aspect în legătură cu Serviciul precum și din utilizarea Conținutului Site-ului în orice mod sau orice efecte juridice derivând din aceasta. Utilizatorii înțeleg și acceptă că Administratorul Site-ului este absolvit de orice răspundere pentru mesajele publicitare postate pe Site sau prin intermediul Serviciului, precum și pentru bunurile sau serviciile furnizate de către autorii acestor mesaje publicitare. În cazurile de forță majoră Administratorul Site-ului și / sau operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi, sunt exonerati total de răspundere. Cazurile de forță majoră includ, dar nu se limitează la acestea, erori de funcționare ale echipamentului tehnic al Administratorului Site-ului, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor de telefon, virusii informatici, atacurile informatice de orice fel și interferarea cu programe informatice malitioase, accesul neautorizat în sistemele Site-ului, erorile de operare, greva etc. Utilizatorii sunt de acord să protejeze, să asigure și să despagubească integral pe Administratorul Site-ului și / sau pe operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi de și împotriva oricăror cereri, pretenții, acțiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (inclusiv, fără nici un fel de limitare, onorariile avocaților, experților și consultanților sau executorilor, taxe judiciare, notariale sau de executare), cheltuieli, judecăți, decizii, amenzi, regularizări sau alte obligații rezultate sau relaționate cu orice alta acțiune a Utilizatorului în legătură cu utilizarea Serviciului sau orice alt aspect în legătură cu Serviciul.

Sub nici o formă, inclusiv dar nu limitat la neglijență, noi sau oricare dintre licențiatorii noștri sau dintre furnizorii nu vom fi răspunzători pentru orice daune speciale sau indirecte care rezultă din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza, materialele sau informațiile de pe Site-uri, sau orice produse sau servicii furnizate în conformitate cu site-urile, chiar dacă a fost informat de posibilitatea unor astfel de daune. Legea aplicabilă nu poate permite limitarea sau excluderea de răspundere sau daune incidentale sau de consecință (inclusiv, dar fără a se limita la, date pierdute), astfel încât limitarea de mai sus sau excluderea să nu vi se aplice. Nu vom fi răspunzători nici noi, nici licențiatorii noștri sau furnizorii pentru toate daunele, pierderile și, cauze de acțiune (fie în contract, prejudiciu, sau altfel) care depășesc suma plătită de către dumneavoastră la noi, dacă este cazul, pentru accesarea site-urilor. În niciun caz nu vom fi responsabili sau răspunzători, direct sau indirect, pentru orice pierdere sau deteriorare, care este cauzată sau presupusă a fi fost cauzată pentru dumneavoastră în legătură cu utilizarea de către dumneavoastră a oricărei consiliere, produse sau servicii pe care le primiți de la un vorbitor invitat pe Site-urile noastre sau la unul dintre evenimentele noastre. De asemenea nu suntem responsabili sau răspunzători pentru orice pierdere sau deteriorare, care este cauzată sau presupusă a fi fost cauzată de către invitații noștri în legătură cu afișarea lor a fotografiilor, numelui, sau biografiei scrise pe Site-urile noastre sau în materialele noastre de marketing. Oferim doar sfaturi educaționale Informațiile conținute în site sau puse la dispoziție prin intermediul site-uri (inclusiv, dar nu limitat la informațiile conținute în mesaj, în fișiere de text, sau în chat-uri) nu sunt exhaustive și nu pot substitui serviciile profesioniștilor instruiți în orice domeniu, inclusiv, dar nu limitat la, aspectele financiare, medicale, psihologice, juridice etc. Noi și licențiatorii sau furnizorii noștri nu facem nici o declarație sau garanție cu privire la orice informație, acțiune, sau aplicarea de soluții ca urmare a informațiilor oferite sau furnizate în cadrul sau prin intermediul Site-urilor. Nici noi, nici partenerii noștri, sau oricare din partenerii noștri afiliați, nu va fi răspunzător pentru orice daune directe, indirecte, speciale, exemplare sau de alta natura care ar putea să rezulte, inclusiv, indiferent ca sunt pierderi economice sau educaționale. Sunteți singurul responsabil și răspunzător pentru deciziile, acțiunile și rezultatele în viață, și prin utilizarea de către dvs. a siteurilor, sunteți de acord și răspunzător pentru orice astfel de decizii, acțiuni sau rezultate, în orice moment, în orice împrejurare.


Legea aplicabilă 

Litigii Drepturile și obligațiile Utilizatorilor și ale Administratorului Site-ului, prevăzute de Termeni și Condiții, precum și toate efectele juridice pe care le produc Termenii și Condițiile vor fi interpretate și guvernate în conformitate cu legea română în vigoare. Orice litigiu născut din sau în legătură cu Termenii și Condițiile va fi soluționat pe cale amiabilă. În caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi soluționat de către instanța judecătorească română competentă aflată în raza teritorială a Administratorului site-ului.

 

Confidențialitatea și neconcurența 

Fiecare dintre utilizatorii Site-ului nostru este necesar să înțeleagă că instrumentele, procesele, strategiile, materialele și informațiile de pe site-urile noastre sunt cu drept de autor și de proprietate, astfel încât utilizatorii se angajează să nu înregistreze, reproducă, distribuie, multiplice informațiile noastre, în orice mod, fără permisiunea noastră scrisă. Orice utilizare neautorizată sau distribuirea conceptelor noastre, a Site-urilor, a materialelor și a altor materiale cu proprietate intelectuală de către dumneavoastră sau de reprezentanții dvs. este interzisă și se vor cere despăgubiri complete în instanță.

Administratorul site-ului face eforturi permanente pentru a păstra acuratețea informațiilor de pe site, însă uneori acestea pot conține inadvertențe (specificatiile sau prețul produselor modificate de către producător fără preaviz sau viciate de erori de operare). Atentie: fotografiile au caracter informativ și pot conține accesorii care nu sunt incluse în pachetele standard.

 

Durata/închiderea contului 

Odată creat, contul rămâne valabil pe o perioadă nedeterminată sau până când Dvs. decideți să-l închideți sau, după caz, până la o dată la care Administratorul, cu notificare prealabilă pe email, încetează oferirea acestui serviciu. Life time acces este definit astfel: toată durata de viață a clientului sau toată durata de viață a serviciilor oferite.

Dreptul de a utiliza contul creat încetează automat la încălcarea de către Dvs. a prevederilor prezentului Acord. În acest caz Dvs. sunteți singurul responsabil pentru toate cheltuielile aferente contului și după închiderea lui. Administratorul nu este responsabil de pierderile de date/informații cauzate de închiderea contului Dvs.


Livrarea produselor 

Livrarea produselor și serviciilor se efectuează exclusiv electronic. Orice alte produse livrate pe suport fizic sunt considerate un cadou și nu fac parte obligatorie din produsul de bază.

 

Garanția pentru calitate și Returnarea banilor plătiți 

Orice client poate cere returnarea banilor plătiți pentru bunurile sau serviciile achiziționate în termen de 14 zile calendaristice, din orice motiv conform legislației în vigoare. Comercianții trebuie să ramburseze consumatorilor prețul produsului în termen de 14 zile din momentul în care aceștia au renunțat la contractul de vânzare-cumpărare conform legislației în vigoare.